Kontingent

Hvad koster det så!

Kontingentet indbetales senest 01 januar, for sent indbetaling af kontingent vil af kassereren blive opfattet som en udmeldelse af klubben. For nyt medlemskab efter 01 januar, betales fuld kontingent. Kontingentet indbetales til klubbens bankkonto. Kontingentet gælder for hele året, og refunderes ikke ved udmeldelse.

Ved et nyt medlems første indmeldelse i klubben betales der 100kr. pr. resterende kvartaler

Kontingentet indbetales til klubbens konto i Sydbank, på kontonummer 7030-011249-0.

Kontingentet er 400 kr.

Hver opmærksom på at kontonummeret ofte skal skrives som 7030 0000112490 ved betaling over netbank.

Klubben har fået Mobilpay på nummer 32016, denne kan alternativt bruges!

 

 

 

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Users