Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Volvo Offroad Klub Danmark.

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 25. maj 2019 kl. 17:00, Gudenåvej 36, Sdr. Vissing, 8740 Brædstrup.


Dagsorden:

Punkt 1: Formandens beretning


Punkt 2: Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.


Punkt 3: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen modtager genvalg


Punkt 4: Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:


Punkt 5: Fastsættelse af næste års kontingent:

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet forbliver uændret.


Punkt 6: Behandling af indkomne forslag:

Fastlæggelse af placering af ordinær generalforsamling:
På generalforsamlingen i 2018 blev det bestemt, som forsøg skulle generalforsamlingen afholdes på et andet tidspunkt end Strandturen (den første weekend i Marts fra Skagen til Løkken), for at imødekomme de medlemmer som  ikke deltager i Strandturen pga. stor afstand.
Det blev også bestemt, at på dette års generalforsamling skal der tages stilling til hvornår generalforsamlingen skal afholdes i fremtiden.
Bestyrelsen anbefaler, der fastsættes et fast tidspunkt/ dato på året hvor generalforsamlingen afholdes og at generalforsamlingen afholdes ifm. et arrangement.

Strandturen:
På baggrund af afvikling af årets strandtur, fremstiller bestyrelsen 2 forslag på hvordan Strandturen afholdes i fremtiden:

Forslag 1: Strandturen starter i Skagen fredag aften kl. 17:00. Lørdag køres der fra Skagen langs stranden til til Hirtshals, hvor der afholdes fælles frokost. Derefter køres der til Løkken. Der arrangeres der eftermiddagskaffe og aftensmad. Der er tilbydes mulighed for overnatning.
Søndag køres der langs stranden til Slette Strand, hvor arrangementet slutter.

Forslag 2: Strandturen starter i Skagen fredag aften kl. 17:00. Lørdag køres der fra Skagen langs stranden til Hirtshals, hvor turen fortsætter til Løkken. I Løkken afholdes der 2 timers pause hvor der er mulighed for at indtage frokost. Efter endt pause, fortsættes der langs strande til f.eks. Slette Strand, hvor der arrangeres aftensmad og mulighed for overnatning.  

Hjemmeside:
Der er ytret ønske om, vores hjemmeside bliver brugt mere da der er medlemmer som ikke benytter sig af Facebook og kan derfor ikke følge med hvad der sker i klubben.
Som det er i dag, bliver alle arrangementer lagt op på hjemmesiden aktivitetskalender, men ud over det at der ikke megen aktivitet på side.
Forummet på hjemmesiden blev lukket ned, da siden blev hacket og efterfølgende gik ned. Hvis vi skal have forummet op og køre igen, vil det kræve en bedre sikkerhed end den vi har i dag og det vil medføre en omkostning.

Skal der arbejdes på at få genetableret forummet på hjemmesiden?

Indkomne forslag:


Punkt 7: Eventuelt


Indkomne forslag skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkommende forslag skal sende til
volvooffroadklub@gmail.com


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Facebook

Besøg vores Facebook gruppe – Volvo Offroad Klub

Users